Szyfrowanie treści - flashgate

Rozwiązanie dla 100% ochronycomputers

Data Security System (DSS) firmy Flashgate, jest systemem kompletnym i pełnym, oferującym szereg możliwości – od rozwiązań kontroli bezpieczeństwa danych, szyfrowanie danych, po monitoring działań pracowniczych.

Wśród funkcji zapewniających bezpieczeńśtwo Twoich dokumentów należy wymienić kontrolę nad opcją drukowania, kopiu/wklej, eydcji dukumentu oraz blokade wykonywania zrzutów i współdzielenia ekranu i inne.

Jednak podstawowym żródłem ochrony Twoich danych są:

Odporne szyfrowanie

DSS szyfruje pliki dwoma różnymi kluczami 256 AES (Advanced Encryption Algorithm). Algorytm AES jest algorytmem militarnym należącym do najbardziej wiarygodnych i bezpiecznych na świecie. Dodatkowo każdy dokument jest szyfrowany innymi kluczami, zwiększając w ten sposób radykalnie jego bezpieczeństwo. Tak zabezpieczony plik będzie bezpieczny niezależnie od tego gdzie się akurat znajduję: płcie DVD, pendrivie, dysku zewnętrznym, w internecie bądź na dowolnym komputerze.

 Weryfikacja użytkowników

Zabezpieczony DSS’em dokument może być otwarty tylko przez uprawnioną osobę. Za każdym razem kiedy dokument jest otwierany, DSS bada tożsamość użytkownika stosując  wielokryterialną weryfikacje. Jeśli weryfikacja przejdzie pomyślnie, dana osoba otworzy zabezpieczony dokument oraz na podstawie przydzielonych jej praw będzie mogła wykonywać na nim określone operacje. Wszelkie próby otwarcie dokumentu przez osobę nieposiadajacą do niego uprawnień, zostanie odnotowany przez system, a sam dokument pozostanie zaszyfrowany i niedostępny.