DSS - absolutna ochrona dokumentów

 DSS = bezpieczeństwo dokumentów

Data Security System (DSS) to innowacyjny system bezpieczeństwa IT. Wykorzystując narzędzia szyfrowania danych i kontroli dostępu do dokumentów, DSS umożliwia Tobie pełną kontrolę nad dokumentami – bez względu na to kto je posiada oraz gdzie są one zlokalizowane.

DSS chroni dokumenty w ten sposób, że najpierw głęboko szyfruje algorytmem militarnym treść dokumentów, a następnie pozwala właścicielowi dokumentów zarządzać nimi w taki sposób, że tylko upoważnione osoby będą w stanie otworzyć zabezpieczony plik. Nawet jeżeli upoważniona osoba przekazałaby Twój zabezpieczony dokument komuś innemu, to ta osoba nie będzie w stanie tego dokumentu otworzyć, chyba że jej na to pozwolisz. Jeżeli zgubisz dane, ktoś Ci je ukradnie np. razem z laptopem, wyślesz nieodpowiedni załącznik mailem, to nikt nieupoważniony nie otworzy zabezpieczonych DSS’em plików.

broszura-1      DSS pozwala na kontrolowanie dokumentu bez względu na to kto go posiada – osoba z zewnątrz czy pracownik firmy. Posiadacze DSS’a mogą powiedzieć dosłownie i w przenośni, że swoje dokumenty mają “na smyczy”, ponieważ są w stanie odciąć dostęp do danego dokumentu w dowolnym momencie, nawet gdy znajduje się on na prywatnym laptopie poza firmą.

Tylko Ty, jako administrator DSS, decydujesz:

  • kto będzie miał dostęp do wybranych dokumentów,
  • jak będzie mógł z nich korzystać,
  • w jakim zakresie może je przetwarzać.

 

Zastosowanie systemu DSS, zapewnia swobodne kopiowanie i przesyłanie dokumentów, dając absolutną pewność, że tylko powołane osoby mogą na nich pracować. Ponadto, dzięki możliwości wglądu w historię pliku DSS,  pozwala na monitorowanie  kto, gdzie oraz kiedy otwierał dany dokument.

broszura-2

            DSS, pozwala ustalić czas trwania ochrony, tzn. wyznaczyć przedział czasowy, w ramach którego dany użytkownik może korzystać z dokumentu. Dla przykładu, Administrator DSS zarządzi, aby wybrany użytkownik mógł otwierać i edytować dokumnet do najbliższego piątku, godziny 20:00.

broszura-3

Korzyści ze stosowania DSS:

  • Realne zabezpieczenie ofert, projektów, sprawozdań finansowych, strategii oraz innych kluczowych dokumentów firmy,
  • Możliwość odcięcia dostępu do plików każdemu i w każdej chwili,
  • Swoboda przyznawania dostępu do wybranych dokumentów indywidualnym pracownikom lub grupom pracowników,
  • Stała kontrola nad dostępnością i zawartością dokumentów – ochrona przed nieporządanym wglądem, edycją, kopiowaniem zarówno wewnątrz firmy jak i poza nią,
  • Wprowadzenie nowego, niezawodnego elementu do polityki bezpieczęństwa, pozwoli zapewnić sowobodny obieg poufnych dokumentów pomiędzy pracownikami, partnerami firmy,
  • Audyt dokumentów – możliwość wglądu w historię użytkowania dokumnetów, monitoring działań pożądanych i niepożądanych
  • Zdalna kontrola obiegu dokumentów, pozwala na przyznawanie i odbieranie uprawnień do informacji niezaleznie od czasu i miejsca pobytu (np. delegacja, urlop)