Wiesz więcej o dokumentach - flashgate

Pełna kontrola, szczegółowe raporty

Do Ciebie, jako do właściciela dokumentu należy decyzja kto może wykonywać dane operacje na plikach. Możliwe jest ustanowienie grup o określonych uprawnieniach, można je także przypisać tylko konkretnej osobie. Owych zbiorów można utworzyć dowolną ilość, tak by w pełni zaspokoić potrzeby każdej firmy.

Jednak DSS nie tylko chroni poufne dokumenty przed niepowołanym dostępem i działaniami, ale pozwala także na monitoring czynności wykonywanych na zabezpieczonych plikach.

Żródło wiedzy?

DSS służy także jako źródło infomracji odnośnie działań wykonywanaych na zabezpieczonych dokumentach.

Właściciel plików może nie tylko wyznaczyć zakres działań dozwolonych na dokumentach, ale także monitorować czy przyznane prawa dostępu są wykorzystywane. Wiedząc jakie są potrzeby pracowników w zakresie przetwarzania dokumentów, możesz sowobodnie modyfikować prawa dostępu, tworząc wyjatkową i skuteczną politykę obiegu dokumentó w organizacji.

Co wiecej, monitoring działań – podobnie jak ochrona DSS – dotyczy takze dokumentów wysłanych poza siedzibę firmy. Podczas wspłpracy z partnerami biezesowymi, klientami bądź każdym innym podmiotem – pręzdej czy później musi dojsć do wymiany danych i poufnych dokumentów transakcyjnych. Korzystając z DSS, masz pewność że dokumenty Twoje, Twoich kontrahentów są wykorzystywane tylko pzrez wyznaczone do tego osoby.

Dzięki DSS, sprawdzisz czy wysłana przez Ciebie oferta została otwarta przez Klienta, a także kiedy została otwarta.

Uzyskasz pewność, że w przekazanej partnerowi umowie nie nastąpiła żadna przypadkowa zmiana.

Dowiesz się czy nastąpiły próby niepowałego otwarcia dokumenty bądź próby skopiowania jego treści.