Bezpieczeństwo wewnętrzne - flashgate

Pracownicy. Najcenniejsi. Niebezpieczni.

Ludzie. Kapitał ludzki – według torii powstałej w XX wieku to najcenniejszy element zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza, doświadczenie, kompetencje miękkie i twarde to atuty, dzięki którym firma może się rozwijać. Zatrudniając pracowników musimy ich jednak obdarzyć sporym zaufaniem, powierzając im sprzęt firmowy, dane klientów i kontrahentów, „know-how” i szereg innych informacji – nierzadko poufnych! Nieuczciwe osoby mogą z łatwością dopuścić się nadużycia i  na wiele sposobów zaszkodzić firmie. Nieetyczne zachowania mogą pojawiać się zwłaszcza w okresie kryzysu, zatem właśnie teraz jesteście Państwo szczególnie narażeni na kłopoty. Frustracja na tle obniżonych płac, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, a co za tym idzie morale, chęć zemsty za zwolnienie lub też wrodzona nieuczciwość – to wszystko może sprawić, że nielojalny pracownik zdecyduje się np. wykraść pewne dane i sprzedać je konkurencji. Może być to niezwykle niebezpieczne dla przedsiębiorstwa, gdyż w skrajnych sytuacjach może doprowadzić nawet do jego upadku.

Istnieją pewne sposoby, aby zabezpieczyć się przed szkodliwymi działaniami nielojalnych pracowników. Mogą to być np. specjalnie zredagowane umowy prawne, zawierające klauzule i obostrzenia. Niektórzy mecenasowie polecają także zawarcie ugody z pracownikiem, która obiecuje mu zapłatę części wynagrodzenia przez określony czas po zwolnieniu w zamian za niewykorzystywanie wiedzy nabytej w naszym zakładzie pracy. Czy jednak te metody dają prawdziwą gwarancję bezpieczeństwa danych?

Prawdziwą gwarancję daje DSS

Data Security System jest produktem innowacyjnym, unikatowym, a przede wszystkim stuprocentowo skutecznym. Dzięki możliwości zarządzania dostępem pracowników do poszczególnych plików oraz do działań z nimi związanych (np. drukowania, edytowania, kopiowania) mamy pełną kontrolę nad tym kto, kiedy i co robi z naszymi danymi wrażliwymi. DSS daje Państwu całkowitą władzę nad własnymi dokumentami i jedyne prawdziwie skuteczne zabezpieczenie przed nielojalnymi pracownikami. Jak powszechnie wiadomo umowy i zasady są po prostu nagminnie łamane, zaś nikt nie jest w stanie złamać DSS’a – gwarantujemy!